ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
63 views • November 4, 2022

US FCC Commissioner Visits Taiwan to Discuss Cybersecurity, Telecoms

NTD News
NTD News
For the first time, a current U.S. Federal Communications commissioner is visiting Taiwan. During meetings with Taiwanese officials this week, Brendan Carr focused on cybersecurity and telecoms, showcasing U.S. support for the island.
Comment 0