Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5,800 views • September 28, 2023

LIVE: Reps. Maria Salazar, Veronica Escobar Discuss Legal Immigration Reform

NTD News
NTD News
Reps. Maria Salazar (R-Fla.) and Veronica Escobar (D-Texas) discuss legal immigration reform on "Common Grounds: Spotlight on Legal Immigration Reform," a discussion held by the U.S. Chamber of Commerce at 11:00 a.m. ET on Sept. 28.
Comment 0