Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
105 views • December 17, 2022

What Happens If Georgia Ends General Runoffs?

NTD News
NTD News
It’s been a week since Democratic Party Senator Raphael Warnock won the Georgia runoff election. Republican Secretary of State Brad Raffensberger wants to end the runoff requirement. What happens if it ends?
Comment 0