ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
82 views • October 16, 2023

Calling for Violence Is Not Free Speech: Executive Director of Alexander Hamilton Society

NTD News
NTD News
Gabriel Scheinmann, an executive director at the Alexander Hamilton Society, spoke on the way American colleges and student groups are reacting to the Israel-Hamas War and what it says about the position that universities are taking.
Comment 0