Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
34 views • August 27, 2017

Solar Plane V3 Cruise Testing - RCTESTFLIGHT

RCTESTFLIGHT
RCTESTFLIGHT
Testing a 5S in the solar plane V3. Last solar plane video: https://www.youtube.com/watch?v=CmjY6cHafsU Patreon: https://www.patreon.com/danielriley
Show All
Comment 0