ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
17 views • February 7, 2022

逃避460萬美元帳單 二郵輪臨時改道仍被抓

因拖欠數百萬美元燃油費,美國聯邦法官對水晶郵輪公司發出逮捕令。兩艘郵輪改變航綫逃往巴哈馬躲債。不過週六仍然雙雙被扣押。
Comment 0