Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
109 views • April 26, 2022

「上海饑荒」引北京搶購狂潮,喉舌也囤貨;張文宏因何現身黨媒?研究證封城無助降低疫情!馬斯克拿下推特,商戰之外的另一場戰爭。|遠見快評 唐靖遠 | 2022.4.25|【評論】

遠見快評
遠見快評
上海什麼時候能夠「被清零」,全世界都在看著這齣戲一步步這麼演下去。但今天我們想先和大家聊聊另一個城市的疫情,這就是比上海更重要的中共心臟北京。 最後還有一點時間,我們簡單說說馬斯克收購推特這個重磅新聞。 00:00 北京疫情升溫 民眾瘋狂搶菜 10:33 京東CEO釋敏感信息 14:04 張文宏叢現身 專家證封城無效? 22:02 成功收購推特:馬斯克的特殊戰爭 🔗 免翻牆鏈接,歡迎與中國國內朋友分享👍👍 https://tinyurl.com/y34br8oh ❤️ 請您留下Email,遠見快評的最新消息,都將在第一時間提供給您!https://newsletter.youmaker.com/ 🔶 支持唐靖遠先生,為遠見快評捐款:https://donorbox.org/yuanjiankp 🌸 遠見快評 Telegram:https://t.me/YuanJianKP 「上海饑荒」引北京搶購狂潮,喉舌也囤貨;張文宏因何現身黨媒?研究證封城無助降低疫情!馬斯克拿下推特,商戰之外的另一場戰爭。|遠見快評 唐靖遠 | 2022.4.25|【評論】 #張文宏 #北京#馬斯克 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 1