Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
21 views • March 29, 2022

3月28日,美國總統拜登發布的預算提議,繼續支持五角大樓將重點放在中共和俄羅斯威脅上。包括對超級富豪和企業增稅。

3月28日,美國總統拜登公布2023年價值5.8萬億美元的聯邦預算提議。包括對超級富豪和企業增稅,同時為國防部和司法部提供數十億美元的新增加支出。 這份提交給國會的提案顯示,在未來10年將聯邦預算赤字減少超過1萬億美元。這部分是通過將公司稅率從21%提高到28%來支付的,拜登還提議對收入最高的0.01%的超級富豪和身家超過1億美元的家庭徵收20%的新增最低稅。 拜登在一份關於預算公布的聲明中說,「我今天發布的預算發出一個明確信息,即我們重視國內和世界各地的財政責任、安全和保障,以及繼續我們的公平增長和建設更美好美國所需的投資。」 拜登正式提出8133億美元的國防和國家安全支出,比拜登本月早些時候簽署的1.5萬億美元政府撥款法案中規定的7820億美元國防開支高出310億美元,即4%。 拜登提議為五角大樓提供7730億美元可自由支配支出,比2021年制定的水平增加690億美元,即9.8%。 預算包括在烏克蘭戰爭持續方面為烏克蘭提供近10億美元的額外援助,以及為歐洲防禦倡議、北約和反擊俄羅斯侵略提供69億美元。 3月28日,美國總統拜登發布的預算提議,繼續支持五角大樓將重點放在中共和俄羅斯威脅上。 白宮在一份情況說明書中表示,總統的預算要求旨在優先應對中共,並將北京稱為五角大樓的「迫在眉睫挑戰」。華盛頓此前曾對中共快速發展其部分武器能力(包括高超音速武器)提出警告。
Show All
Comment 0