ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
155 views • March 11, 2022

3月11日國際重要訊息|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
請看一組新聞簡訊。 [日本] 日本首相官邸發表正體中文字版「與烏克蘭同在」聲明。 [中國] 中國吉林爆校園疫情「校方施壓」,學生交叉感染。 [美國] 美情報首長強調,烏克蘭沒有發展生化武器,質疑俄方「假旗行動」的新方向。 [歐洲] 義大利廢除出售軍用無人機公司給中企的交易。 [C252][C1006]
Show All
Comment 0