Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
31 views • August 29, 2022

🔥3台男在柬遭槍殺 陸黑幫涉入?|2陸男廈門漂金門 動機待查|美日陸軍聯訓震懾中共|中共施壓烏克蘭失敗 友台小組曝光細節|午間新聞|2022年8月29日@新唐人亞太電視台NTDAPTV

💪捍衛未來 支持新唐人➡️ https://bit.ly/3KQHzbW ⚡下載APP,持續接收最新最真實的報導➡️ https://bit.ly/3tlw5Hs
Comment 0