Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
 
1x
2 views • April 14, 2018

'오늘 메뉴는 프라이드치킨!' 정성스레 닭을 '세제'로 씻는 남성

N
NTD Korea
Guy Washes Chicken With Dish Soap His face when he realizes not with soap. 🤣
Comment 0