ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/5523
572 views • March 17, 2022

Cop-Killer Invited to Speak at NY College

NTD News
NTD News
A college in New York state is being criticized for inviting a convicted cop-killer to speak about the history of black liberation. The college says he was imprisoned because of his political beliefs.
Comment 0