ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
98,448 views • January 11, 2022

LIVE: Fauci, CDC Director Walensky Testify on COVID-19 Response

NTD News
NTD News
LIVE: Fauci, CDC Director Walensky Testify on COVID-19 Response
Comment 0