Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
84 views • January 13, 2022

#漫談成語#新唐人#亞太# 千里送鵝毛|😲谁這麼大膽將鵝毛當貢品送唐太宗?|😲他的故事為何讓唐太宗感動?|🌸💯史上最重的禮物原來是它

#漫談成語#新唐人#亞太# 千里送鵝毛 😲他竟然擅自做主將鵝毛當貢品送給唐太宗!唐太宗不怒反而感動。千古佳話話鵝毛。
Comment 0