Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
763 views • August 24, 2021

送貨機器人的市場前景?講講幾家熱門的送貨機器人公司【科技新創|市場調研】

硅谷小编话科技
上週的時候Tesla在AI Day展示了它家的全自動駕駛的一段視頻,我們今天就來講講自動駕駛這個領域中一個比較特殊的應用,就是送貨機器人。 😇贊助我們:https://donorbox.org/silicon_valley_tech SafeChat频道:https://is.gd/El9wkA
Show All
Comment 0