ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
51 views • June 7, 2024

天安門事件35周年、ペロシ氏や議員が声明

天安門事件35周年の記念日に際して、米議員が、党派を超えて声を上げ、中国共産党(中共)の民主抑圧を強く非難し、「六四」の精神を決して忘れず、歴史の改ざんを許さないと誓った。元下院議長のナンシー・ペロシ氏は、30年以上前の「六四」の出来事が遠い過去になった今でも、中共の抑圧と迫害が、さらに強まっていると述べている。
Comment 0