เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
115 views • February 2, 2022

Why/How the Lunar New Year Start? Why have the Reunion Dinner? Gat a rough idea in 6 mins!

ShanTalk
ShanTalk
Lunar New Year in China is not a day, but a holiday season? When does it begin and what delicious food we gonna eat during the holiday? How to distribute the lucky money? You will see these all in this video. Lunar New Year has a long history about 4000 years. There are several stories about it. Almost every day in the season is also a single holiday, and the most exciting one is the day before the Lunar New Year(and the new year). Come and have fun! Oh, you eat the coin? You will figured out why, and learn the meanings of different food and costumes(such as staying up late, lucky money and couplets) after finishing watching this video. ====================================== when the lunar new year holiday season begins, delicious food to eat during the lunar new year, how the lunar new year began, why the lunar new year began, story about the lunar new year, why have the reunion dinner, lunar new year's history, how to distribute lunar new year lucky money, Why distributing lunar new year lucky money, 2 must-have in the reunion dinner, eve before lunar new year, unique art style in lunar new year, meaning of staying up late on New year’s eve, 2 special meanings of dumplings, lunar new year holiday season, how to celebrate lunar new year, lunar new year costumes, folktale about lunar new year, 2 must-have in the lunar new year reunion dinner, costumes about making dumpling, meaning of the year of the tiger #whenthelunarnewyearholidayseasonbegins#deliciousfoodtoeatduringthelunarnewyear#howthelunarnewyearbegan#whythelunarnewyearbegan#storyaboutthelunarnewyear#whyhavethereuniondinner#lunarnewyear'shistory#howtodistributelunarnewyearluckymoney#Whydistributinglunarnewyearluckymoney#2musthaveinthereuniondinner#evebeforelunarnewyear#uniqueartstyleinlunarnewyear#meaningofstayinguplateonNewyear’seve#2specialmeaningsofdumplings#lunarnewyearholidayseason#howtocelebratelunarnewyear#lunarnewyearcostumes#folktaleaboutlunarnewyear#2musthaveinthelunarnewyearreuniondinner#costumesaboutmakingdumpling#meaningoftheyearofthetiger#worshippingthekitchengod credit: title: File:兽面具05041.jpg under (CC BY-SA 4.0) creator: Augusthaiho https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Augusthaiho link to the license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%85%BD%E9%9D%A2%E5%85%B705041.jpg no change made title: File:Laba Congee at Hongzhuangyuan, Shangdi (20220110173848).jpg under (CC BY-SA 4.0) creator: N509FZ https://commons.wikimedia.org/wiki/User:N509FZ link to the license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laba_Congee_at_Hongzhuangyuan,_Shangdi_(20220110173848).jpg no change made title: File:团圆饭.jpg under (CC BY-SA 4.0) creator: 刘政林 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:%E5%88%98%E6%94%BF%E6%9E%97&action=edit&redlink=1 link to the license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%A2%E5%9C%86%E9%A5%AD.jpg no change made title: File:红烧鲳鱼 Promfet in Red Sauce Lunch Set - Ye Shanghai (2051647781).jpg under (CC BY-SA 2.0) creator: Alpha https://www.flickr.com/people/10559879@N00 link to the license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E7%BA%A2%E7%83%A7%E9%B2%B3%E9%B1%BC_Promfet_in_Red_Sauce_Lunch_Set_-_Ye_Shanghai_(2051647781).jpg no change made title: File:张仲景图像.jpg under (CC BY-SA 4.0) creator: Siyangming1991 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Siyangming1991&action=edit&redlink=1 link to the license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%BC%A0%E4%BB%B2%E6%99%AF%E5%9B%BE%E5%83%8F.jpg no change made "https://www.freepik.com/vectors/background" Background vector created by starline - www.freepik.com https://www.maxpixel.net/Cartoon-Tiger-Cutout-Chinese-New-Year-Lunar-New-Year-6927410
Show All
Comment 0