Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
4 views • May 28, 2023

【太白竟天 秦王加冕】第二集 世民假信 逼父起兵 | 真相傳媒

真相傳媒
真相傳媒
💢【太白竟天 秦王加冕】第二集 世民假信 逼父起兵 #乾淨世界 #李淵 #李世民 #假信 #起兵 上一集我們說到唐太宗那傲視天下的貞觀之治,令我們每一個中國人自豪、神往。而貞觀之治的根源,是不是就如現在學者們說的,是李世民為了用政績洗刷玄武門之變中的道德污點呢?這,我們就得從李淵起兵說起了。 李淵雖然武藝高強,但是他是一個注重眼前的安穩日子的人,他不願意冒險。 我用慧眼通功能追查歷史影像,看到的李淵真不是現在人們猜測的那麼「老謀深算」,反而是比較昏庸的一個人,從後面講的一次次事件中,大家就能看到。 李淵被逼起兵的原因是什麼呢? 我們先看看史書中是怎麼說的吧?史書說,是李世民等人設計把他灌醉了,讓他留宿隋煬帝的太原行宮,與宮人有染,犯下了欺君之罪。 我看到的確有此事,但是,那時候李世民還年少,這主意是他的親信劉仁靜等人出的。但是,真正逼得李淵起兵的原因還不是這個。 當時隋末大亂,群雄並起,都在招兵買馬拉山頭,李淵如果起兵晚了,就沒隊伍可拉了,很可能被別人吃掉了。別看李世民那時候才18歲,他早早就看到了這一點,反復勸說父親起兵。但是李淵看重眼前,他認為他是是隋煬帝的表哥,有高官厚祿,何必冒險造反呢! 李世民反復勸說沒用了,手下人設計讓李淵夜宿皇帝行宮也沒起作用,因為李淵認為,把這事抵賴掉就沒事了。於是他們又想出了一個絕計:在李世民的安排之下,造了很多假托是隋煬帝身邊的人給李淵的密信,在那些信中「告訴」李淵說:皇帝在猜忌你了;皇帝說想殺你了;皇帝要把你怎麼樣了……三人成虎,一來二去李淵就信了,這回安穩日子也過不成了,只好反隋,而且向李世民許諾:「事成之後,立你為太子!」於是李淵才開始了一系列的謀劃。 整個推動過程,李建成都沒有參與,都是世民與父親定下大計後,秘密通知了在河東的李建成、李元吉,讓他們做相應的準備。起兵前,又急報他倆和在長安的女兒、女婿(柴紹)趕緊回來。 人們總認為史書掩蓋了李建成的功績,其實,就算是史書不掩蓋,後人也會認為是掩蓋了,因為歷史是勝利者寫的。 其實,還真的沒怎麼掩蓋,李建成的哪條功績,都能在史書中找到。 定下了反隋大計,在河東(今山西夏縣)的李建成得知後,開始也在猶豫,但是已經沒有退路了,於是,他就在當地更廣泛地結交豪強,和太原遙相呼應。 李淵起兵後,李建成和李世民一起取河西(今山縣汾陽)、克霍邑,而後李建成單獨守衛潼關,大敗隋將屈突通,為李世民奪取關中創造了條件。 後來李建成和李世民一同攻取了長安。他當上太子後,在內政上也有建樹,李世民打天下、統一全國,李建成也幾次防禦突厥,穩定後方。 劉黑闥被李世民徹底擊潰,北逃突厥後,又捲土重來。這時太子李建成請令出征,採用懷柔政策,很快就平熄了戰火。 請看下一集 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 敬請關注真相傳媒: 🔷 真相傳媒網站 ► https://www.truthmedia.info/ 🔷 乾淨世界 ► https://ganjingworld.com/zh-TW/channel/uOBkX4vM2SY2b 🔷 Twitter ► https://twitter.com/TruthMedia123 🔷 Telegram ► https://t.me/truthmedia99 🔷 SafeChat ► https://safechat.com/channel/2778507431114772480 🔷 Lbry/Odysee ► https://odysee.com/@TruthMediaCN:45 🔷 YouMaker► https://www.youmaker.com/c/veEKzo3v972b 🔷 Rumble ► https://rumble.com/c/c-391755
Show All
Comment 0