Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
12 views • December 17, 2022

280 Hours WR450F - PLAN

Dirt N' Iron
Dirt N' Iron
Hey guys, I got stock not running 2015 Yamaha WR450 with 280 hours and I didn't know what to do with it. Well, I have a plan now.. check out the video and tell me if I am crazy or not ;) Dirt N' Iron merch: https://www.dirtniron.com/shop https://www.dirtniron.com/ https://www.facebook.com/dirtniron https://www.instagram.com/dirtniron Brought to you by: Factory Links https://shopfactorylinks.com/ https://www.instagram.com/factory.links/ https://www.facebook.com/factorylinks... Dirt Bike TV www.youtube.com/c/dirtbiketv https://www.instagram.com/dirtbiketv1/ PureMoto https://puremoto.com/ https://www.instagram.com/puremoto/ 2015 Yamaha WR450f
Show All
Comment 0