Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
62 views • June 6, 2022

【愛.趣旅行】認識金門一二三~水頭聚落

默默守候在台灣前線的金門,是一座充滿古蹟紋路與戰地風情的美麗小島。「水頭十八間」是金門最早的閩式集體建築。不同時代、風格迥異的民居建築,形成水頭聚落獨特的風貌。 🇹🇼更多[愛趣旅行]視頻:https://reurl.cc/g7q08X 🇹🇼精采特別節目:https://www.soundofhope.org/term/257344 🇹🇼頻道訂閱:https://reurl.cc/z8dMW7 🇹🇼頻道訂閱:https://reurl.cc/GdWDAx 🇹🇼(德訊):https://reurl.cc/MAZleX #愛趣旅行 #金門 #水頭聚落
Show All
Comment 0