ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
105 views • December 29, 2022

West Point Removing Confederate Memorials

NTD News
NTD News
The U.S. Military Academy at West Point has begun the removal and modification of 13 Confederate memorials and symbols on its campus. This continues the nationwide trend of taking such Confederate memorials down.
Comment 0