เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,627 views • November 17, 2021

[#254] 영생을 꿈꾸는 세계 초엘리트 부자들, 죽지 않는 '히드라(Hydra)'를 인간 몸 속에 넣는 연구.. 시작하다! - ['히드라'와 세계특별이익집단의 꿈_#1]

예레미TV
예레미TV
□ 예레미TV2 채널 주소 - https://www.youtube.com/channel/UCyXz613EKY1nitoBeYOHscA □ 앞으로 예레미TV2 채널을 통해 영상활동을 계속할 예정이니 구독을 부탁 드립니다. □ 후원계좌: 신한은행 110-532-395014 이** □ 국제 이슈와 세계적 현상의 이면을 분석하는 예레미TV에 오신 시청자 여러분을 환영합니다. ‘예레미TV’는 보수주의 가치를 바탕으로 국제 이슈와 세계적 현상의 이면을 분석하는 채널 로서 주로 미국과 국제관계 뉴스를 중심으로 소식을 전하며, 분석과 평론을 덧붙이고 있습니다. 이 시대의 진실을 밝히기 위해 우리는 모든 거짓과 불의에 맞섭니다. 평화로운 노예 보다 위험할 수 있는 자유를 우리는 선호합니다.
Show All
Comment 1