เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
240 views • January 21, 2022

병사월급 200만 원 시대…김태우 교수 “안보 태세 저해하는 위험한 행위” [대선특집]

NTD Korea
NTD Korea
[윤석열 | 국민의 힘 대선 후보] : “현재는 징병제, 모병제, 혼합제가 맞고 장기적으로는 세월이 지나면 모병제로..” [이재명 | 더불어민주당 대선 후보] : “군대는 반드시 가되 원하는 사람에게는 좋은 직장으로 선택해서 갈 수 있게 하자, 선택적 모병제” 정도의 차이만 있을 뿐 유력 대선 후보 모두 “모병제”가 갈 길이라고 말합니다. 이에 대해 “예산이 녹녹치 않다.”, “20대 남성들의 표심을 노린 것이 아니냐” “우리 군사력과 관련된 문제이니 정밀히 따져볼 필요가 있다”는 등 반박도 많은 상황입니다. “국방문제, 안보문제에 가지고 그렇게 해서 안되는 거죠” “젊은 이들의 표를 받기 위해서 인기 영합식 발언을 하는 것이다” “전형적인 포퓰리즘 국방 포퓰리즘이다” 전 한국국방연구원 책임연구위원이자 건양대학교 군사학과 김태우 교수를 만나 관련 이야기를 들어봤습니다. - 🚨어떤 일이 벌어져도 저희 소식을 받을 수 있도록 뉴스레터를 구독하세요. https://kr.theepochtimes.com/join1 - 🚨검열없는 자체 개발 플랫폼 유메이커를 만나보세요. 우리 영상을 시청하실 수 있습니다. https://www.youmaker.com/channel/1eac45ee-01a3-4366-8943-c42017cb2a96 - 여러분의 후원은 큰 힘이 됩니다. 하나은행 (주)에포크미디어코리아 415-910022-14004 - 채널 구독 하기: https://www.youtube.com/channel/UCdL6zLzOiDJScnPV80oNIdA?sub_confirmation=1 - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 2