Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • March 25, 2021

Bend of the River 02: 怒河 02

老電影
老電影
改編自文學名著《怒河》,導演安東尼.曼。傑勒比帶著家人率領著一批蓬車隊到西部拓荒,林.克倫尼是車隊指揮,途中救下快要吊死的柯爾二人,得知原來他二人是邊界區的搶匪改行.當天晚上柯爾幫助克倫尼擊退來襲的印第安人,於是他們便同行,隨車來到達波倫鎮。在那里又結識了一名賭徒—崔.威爾森,在誘惑當前,柯爾本性難改,背叛了克倫尼搶奪一批補給品,於是三人之間發生一場驚險萬分的生死戰。本片的故事情節曲折,在描寫柯爾的心理活動時,詳盡清晰,刻劃人物較仔細,三人展開生死戰時的場面也十分精采。
Comment 0