Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42 views • August 5, 2021

【8.5 紀元新聞7點鐘】港隊女乒團勇摘銅牌!史學泰斗余英時辭世;Delta入侵,鄭州凌晨轉移千餘醫患;正式閉關鎖國?中國簽證基本叫停;孟晚舟案進入最後聽證階段;賀錦麗將訪東南亞

🔔歡迎訂閱「役情最前線Zac主播」:https://www.youtube.com/channel/UC2m9zx3PiNWG8v0KIo-dWIg/featured?sub_confirmation=1 🔔綠標影片的清單: https://bit.ly/2FCwkbe (大家如果有時間,歡迎狂loop 依個清單) 請成為我們的Patreon:https://www.patreon.com/epochtimeshk 👉選擇「撐Zac」,就可以看到Zac的節目,只是5美元。👉歡迎選擇 30美元 「撐大紀元」,可以看到5位主持人以及大紀元所有節目💪。當然,十分歡迎你選擇 50美元,「大大力撐Zac」,除了表示支持之外,同樣可以看到5位主持人的所有節目。 Patreon訂閱教學影片:https://youtu.be/RY0xUI5InZk 🎯訂閱Youmaker👉https://www.youmaker.com/channel/5fd35335-5b74-433e-8b76-400a987409bb 【 坦白如初 公義永存 】 📍報紙銷售點:https://www.epochtimeshk.org/stores 📍加入網頁會員: https://hk.epochtimes.com/subscribe 📍成為大紀元Patron,收睇無過濾嘅新聞影片: https://www.patreon.com/epochtimeshk 🆘受到極大勢力的言論審查,我們很快就要被迫轉移陣地,為跟大家保持聯繫,請留下您的電郵地址,到了某個時候我們可通知大家在哪裡找到我們:https://www.epochtimeshk.org/emails 或單獨Email到:epochhk@protonmail.com 為了更好地跟進,如遇到技術問題,請不要在影片留言區留言,直接聯繫: 電話 / WhatsApp: 37091185 星期⼀⾄⽇及公眾假期10:00 ⾄ 19:00(香港時間) 電郵: info@epochhk.com 主播Zac曾任國泰空中少爺,Appraisal 最高分。去年12月被召去見高層,枱上6張fb及IG反送中圖要求Zac招認,後被解僱。 👉🏻 https://youtu.be/t33SXE89-BA 新紀元7月刊【百年大夢:2021終點】🛒立即購買:https://www.epochtimeshk.org/bookstore --------------------------------------------------------------------------- 珍言真語:https://bit.ly/2SoiCeh 焦點速遞:https://bit.ly/2uY6FEx 有冇搞錯:https://bit.ly/3czOEgH 役情最前線:https://bit.ly/2VOwQs5 鋒筆天下及紀元頭條:https://bit.ly/2PP8B9m 永不放棄 讓全世界看到正義 📩爆料WhatsApp:+852 2770 8836
Show All
Comment 0