Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3 views • September 1, 2023

20230830 國民黨佔領台灣,就是這個樣!

數位台灣家族
Kok-bîn-tóng chiàm-niá Tâi-oân, tio̍h-sī chit-khoán-hêng! 國民黨佔領台灣,就是這個樣!
Comment 0