ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5 views • September 2, 2023

20230818 拒買「中國製造」,已是世界潮流!

數位台灣家族
Bô-ài bé "Tiong-kok-chè-chō", í-keng sī sè-kài tiâu-liû! 拒買「中國製造」,已是世界潮流!
Comment 0