Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • February 24, 2023

20230223 中國人生活變壞,怪罪古早人!

數位台灣家族
Tiong-kok-lâng seng-oa̍h piàn-pháiⁿ, koài-chōe kó͘-chá-lâng! 中國人生活變壞,怪罪古早人!
Comment 1