ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
43 views • July 24, 2021

2021年7月23日紐約市消費者事務局對法拉盛緬街地攤開罰,賣花瓶的小販收到兩張罰單。

紐約新聞網
紐約新聞網
一張金額250元的罰單,說他無證擺賣;另一張金額50元,說他在禁止擺賣的街道上擺攤。
Comment 0