Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • March 4, 2023

【2020香港新年大遊行】 (字幕) 葉建源回應教育界遭受白色恐怖,譴責警暴依然嚴重。政府依然沒有反省和改善_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

【2020香港新年大遊行】 (字幕) 葉建源回應教育界遭受白色恐怖,譴責警暴依然嚴重。政府依然沒有反省和改善_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0