ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
21 views • September 3, 2017

2016 The 4th NTD Int'l Piano Competition Outstanding Performance Winner: Daniel Parker

NTD COMPETITIONS
#NTD #Piano Daniel Parker playing in the final round. https://piano.ntdtv.com https://www.facebook.com/NTDPianoEng
Show All
Comment 0