ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
188 views • December 20, 2022

DeSantis Defends 'Parental Rights' in School

NTD News
NTD News
On Monday, Florida Governor Ron DeSantis spoke at a conference called ‘The Freedom Blueprint,’ in Orlando, Florida. Parental rights activists and hundreds of school officials were in attendance.
Comment 0