ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
258 views • January 14, 2022

PA. GOP Lawmaker to Draft Relocation Bill

NTD News
NTD News
Pennsylvania Republicans are working on a bill that would send newly arriving illegal immigrants to President Joe Biden's home state. It's over concerns the Biden administration is sending illegal immigrants to Pennsylvania on "ghost" flights in the middle of the night.
Comment 0