ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/5523
315 views • March 1, 2022

California Legislation to Give Heatwaves Ranking

NTD News
NTD News
Heatwaves are such a thing in California that lawmakers are now proposing to rank them—as they do with the hurricane rating system. It would make California the first U.S. state to do so—along with early heat warnings.
Comment 0