ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
155 views • December 24, 2022

January 6 Committee Releases Final Report

NTD News
NTD News
After 18 months of investigation, the January 6th committee has released its final report. The authors accuse former President Trump of trying to overturn the results of the 2020 presidential election.
Comment 0