Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
835 views • July 18, 2022

〈字幕版〉中国から購入した軍艦・戦車に欠陥=パキスタン

パキスタン軍は、中国から購入した4隻の軍艦に欠陥があると報告しました。ミサイル発射時に不具合が発生するとのことです。
Comment 0