Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
57 views • May 30, 2021

【新視角聽新聞】(粵語)建黨百年「自娛自樂」,中共禁止外媒入京。

中共為建黨百年設立的新聞中心6月26日運行,但當局以疫情為由,禁止境外記者來京採訪。專家認為,這反映了中共對外國記者的恐懼,擔心醜聞曝光,才使中共建黨百年變成了「自娛自樂」的鬧劇。 發佈日期:2021年5月30日 責任編輯:Rb
Show All
Comment 0