ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/5523
326 views • February 26, 2022

Rep. Ken Buck on How US Big Tech and Media Introduce Censorship in America

NTD News
NTD News
Rep. Ken Buck (R-Colo.) gives his takes on U.S. big tech and media corporations, who bring certain types of censorship from countries such as China and Russia to the U.S., thus causing frictions and changing their core values for profits.
Comment 0