Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
130 views • September 9, 2021

大峽谷敲門驗證報告出爐,十分震撼!川普首談阿富汗丟失的美軍武器去向,並預測習近平攻台的可能性。川普如何看待加州罷免選舉?| 新視野 第335期 20210909

新視野 New Vision
#加州罷免選舉 #習近平 #攻打台灣 亞利桑那州(大峽谷)敲門驗證報告出爐,十分震撼!川普接受專訪,首談阿富汗丟失的美軍武器去向,並預測習近平攻台的可能性。加州州長紐森的罷免選舉,川普不看好的兩個原因。 ============================== 支持正義之聲,打賞一杯咖啡: PayPal: https://paypal.me/xinshiye2021 新視野(官方頻道): https://www.youtube.com/c/新視野NewVision 新視野(備用頻道): https://www.youtube.com/channel/UCUhzo6n5LUhYV-nJpsvW6AQ ____________________ 如何外掛字幕? 新視野的節目,都會外掛正體中文字幕。如果要看英文字幕,請點擊視頻的Settings,選擇Subtitles//CC,然後選擇Auto-translate,再選擇需要的語言English,就可以掛上英文字幕了。其他語言同理。 ____________________ 聯繫我們,歡迎互動: Email: xinshiye.nv@gmail.com Telegram: https://t.me/xinshiye Youmaker: https://www.youmaker.com/c/newvision SafeChat: https://safechat.com/user/1348071401249452032 Rumble: https://rumble.com/c/c-400475 Gab: https://gab.com/NewVision ____________________ 新視野倡導普世價值,走回傳統。我們力求在紛亂的世事當中,還原真相,領悟真諦。 新視野的節目,包括新聞與時事評論,原聲翻譯(中文字幕)、傳統文化、人物故事等內容。 多一個視角,多一份啟迪,多一份真相,多一份正義。 在人類正邪較量中,新視野伴您同行!
Show All
Comment 0