Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
205 views • January 19, 2022

김건희 구속이 가능해 졌다! 이력서 허위기재는 사기죄 판결!

참믿음자유
김건희 구속이 가능해 졌다! 이력서 허위기재는 사기죄 판결! 김건희 반드시 구속해야 한다.
Comment 0