ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
70 views • February 7, 2023

DISASTER IN TURKIYE | 7.8 EARTHQUAKE HITS THE COUNTRY HOW CAN YOU HELP?

Bery Istanbul Tİps
DISASTER IN TURKIYE | 7.8 EARTHQUAKE HITS THE COUNTRY HOW CAN YOU HELP? For donations: Afad: https://en.afad.gov.tr/earthquake-donation-accounts Akut: https://www.akut.org.tr/en/donation Ahbap: https://ahbap.org/disasters-turkey 📱 SOCIAL MEDIA: INSTAGRAM: @beryistanbultips FB PAGE: Bery Istanbul Tips
Show All
Comment 0