Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
290 views • December 2, 2021

【被黃標】💥‭台灣有事即日本有事!安倍點名警告習近平;陳希撰文為習鼓風,暗指年輕黨員不信黨?2個月吸粉千萬,「張同學」醜化家鄉?【新聞看點‭ ‬12.02】 2021-12-01 22:07

支持沐陽,加入會員看更多 👉👉http://muyangshow.com 訂閱優樂客電子報,掌握每日更新!👉👉https://www.youlucky.biz/follow-us +今日內容 00:00 🔥我們都需要真相🔥 03:50 陳希籲後繼有人 「忠誠」是第一要件 05:49 習連任合情合理? 鐵磁撰文鼓風 07:49「年輕黨員」不信黨 中共恐內部瓦解? 13:19 安倍點名警告習 台灣有事即日本有事 15:55 台海議題有史鑑 安倍放話有因由 21:16 2月吸粉千萬 「張同學」醜化家鄉? 習近平的鐵磁中組部長陳希撰長文,呼籲後繼有人,指出青年黨員與「以往的黨員」不同。陳希這篇文章目的是為習近平連任鼓風,卻無意中洩漏了中共一個深深的憂慮,中共很可能從內部瓦解。 日本前首相安倍晉三今天點名習近平,警告不要誤判。如果武力侵略台灣,日本和美國就會跟中共打。「張同學」不到2個月吸粉1000多萬,增長速度相當驚人。但是人們對他的褒貶不一。 #台灣有事即日本有事 #安倍晉三 #張同學被批醜化家鄉 - ⭕️ 沐陽會員專頁:http://muyangshow.com ▶️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UCPMqbkR35zZV1ysWGXJPW-w?sub_confirmation=1 ⭕️大陸免翻牆訂閱會員指南👉 https://www.youlucky.biz/post/youlucky_ogate - 🔔 為防止youtube直接刪除視頻,請關注沐陽博客,每日更新【含原始無遮蓋圖像】: https://www.youlucky.biz/mu-yang-article ( 沐陽有任何文章和視頻的更新消息,我們都將在第一時間提供給您!) - 訂閱優美客Youmaker新平台👉https://www.youmaker.com/c/NewsInsight ⭕️ 請捐助【新聞看點】🙏 : https://www.youlucky.biz/mu-yang-about (不通過YouTube的捐款方式 - 可以信用卡,可以Paypal,在美國也可以銀行轉帳) - 💎 爆料郵箱: xwkd2017@gmail.com 💎 會員與捐款問題: newsinsight00@gmail.com 💎 歡迎關注 Parler: https://parler.com/profile/Muyang ------------------------------------------------ 相關鏈接: 病毒長眼睛親共疫情重 https://youtu.be/WhDykUgVQMA 病毒有眼睛:金替身疑雲 好萊塢親共遭疫重創 https://youtu.be/Xb1ALyznN_8 病毒有眼睛:世界名校疫重背後 https://youtu.be/OIaPOe9SIs 病毒有眼睛:聯合國紅色背景 https://youtu.be/C0-a0zBsDLk 病毒有眼睛:一帶一路成「疫路」 https://youtu.be/y-OgNUaN3hc 病毒有眼睛:巴西為何突然爆發 https://youtu.be/Ks9QAWvmvbs 病毒有眼睛:美國疫情為何嚴重? https://youtu.be/_nKZMSrANCM 病毒有眼睛:德國疫情爆發 鮮為人知祕密 https://youtu.be/umaHq7Bc-Hc 病毒有眼睛:俄印疫情為何飆升 https://youtu.be/uKIZNk-HybY 病毒有眼睛:伊朗2500萬染疫 https://youtu.be/71SicZXcZ88 病毒有眼睛:巴西疫情急劇飆升 失控的背後 https://youtu.be/-UhWyFl2OkQ ------------------------------------------------ * 新聞看點視頻名單: https://www.youtube.com/playlist?list=UUPMqbkR35zZV1ysWGXJPW-w - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com © All Rights Reserved. - ©️ 版權所有 【被黃標】💥‭台灣有事即日本有事!安倍點名警告習近平;陳希撰文為習鼓風,暗指年輕黨員不信黨?2個月吸粉千萬,「張同學」醜化家鄉?【新聞看點‭ ‬12.02】
Show All
Comment 0