Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
36 views • December 5, 2021

【新視角聽新聞】(粵語)在中美巨無霸之間,韓國別無選擇。

#香港大紀元 #大紀元新聞 #新視角聽新聞 韓國SK海力士擬將尖端設備引進其在華的企業。此舉遭美國反對。有專家認為,韓企在美中之間選擇很重要, 韓國別無選擇。 發佈日期:2021年12月6日 責任編輯:Rb
Show All
Comment 0