ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
585 views • March 11, 2022

WOOD BALANCE BIKE IN BOBBER STYLE FOR CHILDS

DIY King
DIY King
I show you how I made a Bobber style wooden balance bike for my son, after the first balance bike that I made for him in an American chopper style. This time I was inspired by a Harley Davidson Bobber Style that I found while browsing the net. Credit: YT: @chadi chabib (https://www.youtube.com/chadichabib) FB: @Chadi Chabib (https://www.facebook.com/ChadiChabib/)
Show All
Comment 0