Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • September 16, 2023

1月27日,有個操普通話的香港身份證持有人,到了瑪嘉烈醫院內科,他發高燒,曾有精神病史,情緒不穩。病人自己睡地上,有醫護人員說「受不了......」_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

1月27日,有個操普通話的香港身份證持有人,到了瑪嘉烈醫院內科,他發高燒,曾有精神病史,情緒不穩。病人自己睡地上,有醫護人員說「受不了......」_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0