ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
172 views • October 17, 2021

¿Cómo engañan con las ideologías?

DefensaMx
DefensaMx
¿Cómo es que hay tanta gente que se identifica fácilmente con movimientos ideológicos antes que buscar verdaderas soluciones a sus problemas?
Comment 0