Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
45 views • July 27, 2021

Горячая линия между Южной и Северной Кореями восстановлена

NTD Russian
NTD Russian
Южная и Северная Кореи возобновили горячую линию связи для контактов на высшем уровне. КНДР прервала её в одностороннем порядке в прошлом году. Это стало реакцией на акцию переправки листовок через границу со стороны Южной Кореи. #ЮжнаяКорея #КНДР #переговоры Подписывайтесь на Телеканал NTD —https://www.youtube.com/NTDRussian Facebook — https://www.facebook.com/NTDRussian/ Vkontakte — https://vk.com/ntdrussian Twitter — https://twitter.com/NTDRussian Telegram — https://t.me/ntdtv Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ntdtv.fol.ror_app_ntdtv
Show All
Comment 0