Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • March 25, 2021

Phantom of the Opera 01: 歌劇魅影 01

老電影
老電影
故事發生在金碧輝煌賓客滿堂的巴黎歌劇院之中。小提琴家柯丹(克勞德·雷恩斯 Claude Rains 飾)愛上了美麗的女演員克麗絲(蘇珊娜·福斯特 Susanna Foster 飾),柯丹知道自己和克麗絲之間的地位相差甚遠,於是決定在事業上助她一臂之力。柯丹找來了德高望重的名師輔導克麗絲的演技,在老師的幫助下,克麗絲果然步步高升,很快就成為了劇團里的當家花旦,然而相對的,柯丹在一場意外中受傷,漸漸遠離了舞臺,兩人漸行漸遠。 柯丹震驚的發現自己的作品竟然遭到了抄襲,抄襲作還出版了,憤怒的他殺死了貪婪自私的出版商,自己的容貌毀於一旦。自此之後,歌劇院里開始傳出幽靈出沒的怪談。
Show All
Comment 0