Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
42 views • May 4, 2023

中共日趨強硬,動作頻頻,台海戰爭甚囂塵上。但美軍警告,紙上談兵危害大。【石山角度】(有冇搞錯國語)| 2023.5.4

石山角度
石山角度
00:00 五四運動 05:09 中國年輕人 12:32 中共只關心結果 中共日趨強硬,動作頻頻,台海戰爭甚囂塵上。但美軍警告,紙上談兵危害大。【石山角度】(有冇搞錯國語)| 2023.5.4 歡迎朋友們留下您的Email📧 https://newsletter.youmaker.com/?channel=shishan 【石山角度】有任何視頻更新消息,都將在第一時間提供給您! 1919年5月4日,北京的大學生發起了一場學生運動。三千多大學生聚集在天安門一帶。因為沒有獲得當時的中央政府,也就是北洋政府立即回應,學生運動變成了打砸搶。部分不但衝擊國家機關,還燒掉了交通部長曹汝霖的住宅,並且毆打原交通部長,當時負責外交的章宗祥至腦震盪。 這場運動,就是五四運動。五四運動對中國影響巨大,分為兩個層面,一是五四之後,中國開始了一場新文化運動,否定舊中國,全面迎接西方政治經濟和文化思潮;另一個層面,則是中國政治進入一個新局面,從原本漸進改良的政治進程,變成了急迫且缺乏寬容的暴力革命。 立刻訂閱【石山角度】🔔 #石山角度 #五四運動 #台海戰爭 發佈日期:2023年5月4日 主播:石山 編輯:Qiana 編輯督導:Ingrid 攝錄:Jack
Show All
Comment 0