Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
385 views • August 21, 2022

Expert: Wuhanlabbet forskade på det dödliga Nipah-viruset | NTD NYHETER

NTD Sverige
NTD Sverige
En amerikansk forskare säger sig ha upptäckt att ett labb i Wuhan, Kina, forskat på ett virus som är mycket dödligare än KKP-viruset som orsakar covid-19.
Comment 0